Manažer kapely: Markéta Křepelová, tel. 737 715 296
Manažer techniky: Mirri Melcr, tel. 739 904 149